Kernavė

February 10, 2013  by GG

Kernavė – tai nebyli svaja. Žodžių nėra – tik pajauta.

Tikslių istorinių žinių čia neieškokite. Istoriją ateičiai te rašo istorikai. Šiame tik jausmas, džiaugsmas ir mūsų baimės, kurios vis dar saugo šį kraštą apgaubę.

Tuos kalnus tai supylė žmonės labai seniai, gal būt dar vergijoje. Kas kepurėm, kas saujom nešiojo. Ir paskui yra ten požeminis tunelis. Tunelis tęsiasi maždaug, kaip pasakoja, iki Trakų ežero.

Ir kaip numatyta nuo senų žmonių, sako, kada sukaks du tūkstančiai metų, tada iš to tunelio išeis kariuomenė – bus pabaiga svieto <…>, jau atsistos nauja valdžia iš tų kalnų, iš to požemio <…> (Kernavės padavimas)

piesinys

Kernavė viduramžiais. Rekonstrukcijos autoriai –  A. Luchtanas, D. Grigonienė

Ieškantys istorinės vertės Kernavės duomenų kviečiami apsilankyti čia

 

IMGP2707 - Version 2  Gyvoji archeologija  / Live Archaeology

IMGP1457 - Version 2  Kernavės pajautos / Kernave Pics

DSC06313 - Version 2  Paminklai / The Sights

GRIG9077 - Version 3  Renginiai / Events