Juvelyrai, kalvystė, gintaras / Jewellery, Smithery, Amber

August 8, 2013  by GG  •  2013 metai Gyvoji archeologija / Live Archaeology

Juvelyrai, kalvystė, gintaro apdirbimas/

Jewellery, Smithery, Amber Processing

Kernavė, 2013.07.6-7