Neolitinė gyvenvietė / Neolithic People

August 6, 2013  by GG  •  2013 metai Gyvoji archeologija / Live Archaeology

Neolitinė gyvenvietė. Narvos ir pamarių kultūrų keramika. /

Neolithic People. Pottery of Narva and Pamariai (Baltic Coastal) Cultures

Kernavė,  2013.07.6-7