AUKURO KALNAS / Hillfort

February 10, 2013  by GG  •  Paminklai / The Sights

AUKURO KALNAS ( Barščių kalnas; Šventas kalnas)

Legendose apie Kernavės kalnus pasakojama, kad juose yra užburta pilis, o iš tos pilies einąs požeminis tunelis. Kernavės požemių pradžioje esą geležiniai vartai, tunelis einąs net iki Trakų, o šio tunelio gale — sidabriniai vartai. Požemiai veda net iki Vilniaus, kur tunelio gale stovi auksiniai vartai. Tuose požemiuose prie kiekvienų vartų užrakinti vežikai.

Jie tokios pat spalvos kaip ir vartai. Kai ateis pasaulio pabaiga, tai žmonės tuos vežikus pamatys. O jei dabar juos kas iš požemių išvaduotų, tai visą jų turtą gautų. Kiekvieno vežiko turtą — iš geležies, sidabro arba aukso — galima pavežti tik dvylika arklių. Tokia galybė turtų ten esanti paslėpta.

PAGONIŲ DIEVAITIS

Žmonės seni pasakoja lietuviai, kad Piliakalnyjnbuvo toks dievaitis auksinis. Visi ėjo <…> tenai melstis, visi ten jam pagarbą davinėjo, <…> rūkė tenai, smilkė tenai – nu taip kaip jau prieš dievaitį, gerbė. Nu i tada jį, pokalbis taip ėjo, kad jį tenai palaidojo jau, kaip katalikai <…> grįžo, lietuvių, jau kaip tai jį tenai palaidojo tan sklepan.
    Nu i tada norėjo to aukso rasti. Ir atsirado tokių, kad tenai pradėjo kasti tą jau dievaitį – iškast auksinį. Nu ir nepasisekė. kasė kasė ir kažkaip nesurado ten nieko.

VOLUTŲ PILIS

Žmonės pasakoja, kad vienas Kernavės piliakalnių vadinamas Volu. <…> tai seni žmonės pasakojo, kad čia stovėjo Volutų pilis. Ir čia kaip tik tų laikų, Mindaugo ar Traidenio laikų.

SUTRUKDYTA STATYBA

Ant Barčio kalno seniau kunigas norėjo statyti namą, o ką dieną pastato, tą naktį, po nakties <…> išversta, suversta. Ir vėl ką pastato, tą ir vėl suversta po nakties randa.