LIZDEIKOS KALNAS / Hillfort

February 11, 2013  by GG  •  Paminklai / The Sights

LIZDEIKOS KALNAS (KRIVEIKIŠKIO; SMAILIAKALNIS) / Hillfort

 

MERGAITĖ IŠ PILIAKALNIŲ

Yra dvaras Kernuvka už Kernavės. Ten vienas žmogus senas. Jis rudenį, per žiemą būdavo tvartuose per naktį. Jis turėjo du šuniuku, labai piktu. Mūsų diedukas pasakojo, jau yra pusantro šimto metų, kai gimė. Jis žiūri, ape dvyliktą valandą nakčia ateina dvi mergaitės jaunos, gražios nug kalnų, nug piliakalnių. Jį paėmė ir vedas, sako:
– Eik su mimis. Mes tave apdovanosim.
Nu ir jis labai bijojo, nusgando, pradėjo šuniukus varyti. Tie šunys – jas pjauti, ir šunys tas mergaites apiplėšė.  Ir šitos mergaitės tada tą senelį paleidžia. Ir taip pasakė:
– Seneli, tu kvailas. Dabar mes tau labai daug aukso duotum. Ir mes dabar nelaimingos esam, kad tu nėjai.

KERNAVĖS IR NATOKŲ MILŽINAI

Pasakojo, kad gyveno molžinai. Vienas buvo Kernavėj, kai dar gyveno čia kunigaikštis Kerna, o kitas milžinas gyveno už Neries Aleksandraviškiuose, Natokais ten vadino. Vienas an kito akmenais mėto. Po kilogramą akmenai. Norėjo užmušti vienas kitą. Negalėjo pereit per vandenį, tai akmenais mėtė.

(Kernavė, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1972)