MINDAUGO SOSTAS / Hillfort

February 11, 2013  by GG  •  Paminklai / The Sights

MINDAUGO SOSTAS (arba PILIAKALNIS) / Hillfort

MILŽINAI
Nu tai, ot, kalbėjo kadaise, kad būk tai ir čia tokie milžinai gyveno. Nekurie žmonės ir kaulus tokius atrasdavo, kad kaulas būdavo sulig žmogaus didumo. Ir dar sakė, kad tie milžinai supylė tuos piliakalnius.

PIEMENUKAS PILIAKALNY

Tai čia seniai jau tas dalykas, žmonės pasakoja, kad buvo įvykęs.
Pas kunigą buvo pusininkas, žemę laikė ant pusės. Nu ir piemenukas buvo pasamdytas pas tą pusininką. Bet būk tai jis tokio buvo, nu, nelabai tokio jau proto, kad jis suprastų taip gerai, būk tai kažkoks pusdurnis. Bet jis ten karves gerai ganė. Nu ir vieną kartą užgyliavo teliukai, ir pasakojo, kad jie į tunelį įlindo, į kalno tunelį, iš pievų šitie teliukai. Nu ir iki pusę dienos, jau ir pavakarys – šitie teliukai neišeina. O žmonės bijojo ten į tą tunelį lysti. Tai tas pusininkas sako, tas šeimininkas savo piemenukui sako:
Tai lipk ten išvaryk jau.
Jis įlipė ir išvarė tuos teliukus.
Tai jis klausia, kas ten yra. Sako:
– Kažkokios boselės ten yra.
Sako:
– Tu, nu, vieną paimk išritinėk.
Ir jis išritinėjo tą boselę.
Nu kaip tik išritinėjo, tas pusininkas nusigabeno ją į namus.
Po kiek laiko tas pusininkas, jau kaip pasibaigė lauko darbus, po kiek laiko jis dingo iš tos vietos. Ir žmonės nežinojo, kur ir kaip. tai tiktai pasakojo, kad greičiausiai jis į Ameriką išvažiavo, kad ten kažkokį turtą jis toj bačkelėj rado.

(Kernavė, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1972)