PAJAUTOS SLĖNIS / Valley

February 11, 2013  by GG  •  Paminklai / The Sights

PAJAUTOS SLĖNIS / Valley

Pajauta – sudievinta asmenybė, legendinio Lietuvos kunigaikščio Kerniaus duktė, Kukovaičio motina. Ją mini M. Strijkovskis ir kiti autoriai. Mirus Pajautai jai pastatė stabą, kurio vietoje vėliau išaugusios liepos, kurios taip pat garbintos. Todėl Pajauta turėjo savitą asmeninį kultą.