PILIES KALNAS / Hillfort

December 28, 2012  by GG  •  Paminklai / The Sights

PILIES KALNAS ( Įgulos kalnas ) / Hillfort

SKYLĖ PILIES KALNE
Kad avis ganydavo čia prie kalnų. Pilies kalnas, duobė būdavo iš šono kalno. Ir kada karšta, avis ten užvarinėdavo. O viršuj, kaip yra kalnas, kalne yra tokia duobutė. Nu tai būdavo, kaip ganydavo avis, žinote, kaip vaikai, tai visur aplandžioja, visur nori žinoti. Nu, tai šitoj duobutėj buvo skylė į kalną. Ir vaikai, būdavo, akmenį mesdavo į tą skylę, ir po kokių penkiolikos minučių atsiliepdavo garss. Tėvelis teip sakydavo mamytei. Atsiliepdavo garsas, bet labai toli toli.

MŪRAS PILIES KALNE
Kernavėj kadaise buvo dideli trys varpai. Keturioliktais metais, per karą pasaulinį rusų su vokiečiais, rusai atsitraukdami ėmė varpus, nu, kaip čia sakyti, kokius vario ar sidabro varpus. Nu ir iš Kernavės pranešė, kad nuvežt ten į valsčių, kur ten, tuos varpus. Tai žmonės vieną mažesnį varpą slėpė. Nu ir iškasė Pilies kalne, šlaite, tokį urvą ir ten tą varpą įstatė ir užkasė. Tai tas žmogus pasakojo, kad būk tai buvo prikasę ka-kokį mūrą. Ir tą mūrą pramušė, ir ten kartelę tokią, ilgumo kokių trijš metrų, prakišė. Ir paskui ji ten kažkur nukrito.

(Kernavė, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1972)