Bangos mandala (2008 – 2011) / The Seashore’s Mandala

November 23, 2012  by GG  •  Fotografijų serijos

Mandala – lyg moneta. Vienoje pusėje griežta tvarka, visuotinai susitarta tam tikra vertė – “Mandala – tai geometrinė kompozicija vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. Išvertus iš sanskrito kalbos, žodžio mandala reikšmė – ratas, diskas, sfera”.  http://wikipedia.org/wiki/Mandala 

Kitoje gi pusėje nevaržomos laisvės pilnatvė – “Mandala, lyg tas veidrodis, atspindi mūsų mintis ir jausmus, išreikštus spalvų ir formų deriniais”. http://www.menoversme.lt

Jūros bangos mandala – tai akimirka čia ir dabar. Kiekviena nauja sena buvusi būsianti banga kuria vis kitokią tik savąją vienintelę ir nepakartojamą tvarką, kartu su savimi nusinešdama užmarštin prieš tai buvusias nebuvusias senas naujas tvarkas netvarkas.

atūžia teškias nubėga
čiurlena grįžta palieka
tai trunka trumpiau, nei mirktelt gali
tai trunka ilgiau, nei pats gyveni
čia buvo nebuvo
čia buvo … nėra
pajauta tik išduoda
ar turėjai, ar ne