Paskutinis Musninkėlių dvaro atodūsis (2006 – 2009) … ir kitos Musninkų pajautos

November 28, 2012  by GG  •  Fotografijų serijos

Pirmieji žinomi Musninkų savininkai buvo Astikai. XVI a. vid. Musninkus valdė Radvilos. Karalienei Barborai Radvilaitei (1520-1551) atminti pastatyta koplytėlė. Pasakojama, kad Barboros koplytėlę pastatė pati Barbora Radvilaitė, stebuklingai išsigelbėjusi persikėlimo per patvinusią Musę metu.